70.000 €

70,000 m2

Studium przypadku

Biomasa Partner Group

Biomasa Partner Group – uznany producent ekologicznego pelletu, laureat nagrody „Lider OZE 2021”, stawia na poprawę warunków pracy, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój z SchahlLed Lighting.


Modernizacja oświetlenia we wszystkich trzech zakładach firmy w ciągu dwóch lat, nie poddaje pod żadną wątpliwość poważnego traktowania swojej misji: nieustannego wpływania na zmniejszanie negatywnych zmian klimatycznych oraz tworzenie bezpiecznego i komfortowego środowiska.

 

Wymiana ponad 600 opraw oświetleniowych starszej generacji umożliwiło  redukcję emisji CO2 o 350 ton rocznie. Jest to wartość rocznej emisji CO2 generowanej przez 400 samochodów osobowych!

 

Troska o środowisko, to również wykluczanie ryzyka wybuchów i pożarów. Te powstają podczas obróbki drewna i łatwopalne pyły. Bezpieczeństwo przeciw pożarowe poprawiły oprawy spełniające wymagania ATEX.

 

Modernizacja oświetlenia poprzedzona była oczywiście audytem oświetlenia i analizą panujących warunków pracy. Na podstawie otrzymanych wyników łatwiej było podjąć decyzję o podniesieniu komfortu pracy, czasami przez dodatkowe punkty oświetlenia i zapewnienie zarówno lepszego natężenia jak i  równomierności oświetlenia.

 

Czy to wszystko nie jest zbyt kosztowne? 

Czy warto o tym rozmawiać, jeżeli zwrot z inwestycji następuje średnio w przeciągu 1,5 roku?

Biomasa Partner Group, dzięki dążeniu do realizacji swojej misji, zaoszczędzi  każdego roku ~ 300.000 zł (przy dzisiejszych cenach prądu).

Wiemy to, bowiem dokładne dane pochodzą z systemu zarządzania i kontroli oświetleniem - SchahlLed Control Center.